Chinese Academy Of Sciences >>   Dalian Institute of Chemical Physical >>  Contact
personnel
.
Director
Prof. Tao Zhang
Vice-Director
Prof. Xiaodong WangProf. Yanqiang Huang
Group Leaders
Prof. Xuqun ZhaoProf. Aiqin Wang
Prof. Yu CongProf. Dezhu Xu
Prof. Tao LiDr. Mingyuan Zheng
Research Scientists
Prof. Liangen XiaProf. Weizhen Li
Prof. Ning LiProf. Xiaoyan Liu
Academic Staff
Chuntian WuLin LiWansheng Zhang
Ting LuJian ZhangBotao Qiao
Guoliang XuChangzhi LiWentao Wang
Jian LinXiaofeng YangJifeng Pang
Baolin HouJinmeng XuXiaochen Zhao
Fei LiuGuangyi LiHongmin Duan
Nanfang TangXiong SuLeilei Zhang
Bo ZhangWenhao LuoXue LiWeimin Cong
Technical Staff
More than 40 people
Post Doctors
More than 10 people
Students
More than 40 people
Alumni
More than 70 people
Selected Events
.
.
Useful Links
.
.
Introduction of Academic Staff
PERSONAL DATA
Name Guoliang Xu Sex male
Professional Title Associate Professor
Designation   Associate Professor
Education   PhD Degree
Tel   +86-0411-84379675  84685940(FAX)
  Email   xugl@dicp.ac.cn
Address   457 Zhongshan Road, Dalian 116023

2009.8-present Assistant Research Fellow, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese
Academy of Sciences. His research interests are the study of zeolitic materials, acid/base
catalysis and hydrocarbon catalytic transformations.

2004.9-2009.8 PhD. in Industrial Catalysis, Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese
Academy of Sciences.

2000.9-2004.7 B.S. in Applied Chemistry, University of Petroleum (East China).

Representative Publications:

1. Guoliang Xu, Xiangxue Zhu, Xionglei Niu, Shenglin Liu, Sujuan Xie, Xiujie Li, Longya Xu. One-pot synthesis of high silica MCM-22 zeolites and their performances in catalytic cracking of 1-butene to propene. Micropor. Mesopor. Mater., 2009(118): 44-51.

2. Guoliang Xu, Xiangxue Zhu, Xiujie Li, Sujuan Xie, Shenglin Liu, Longya Xu. Synthesis of pure silica ITQ-13 zeolite using fumed silica as silica source. Micropor. Mesopor. Mater., 2010(129): 278-284.

3. Guoliang Xu, Yu Cong, Xincheng Wang, Caixia Sun, Chuntian Wu, Xiaodong Wang, Tao Zhang. Synthesis of Silicalite-1 Membranes on the Surface of Stainless Steel. Adv. Mater. Res., 2011(233-235): 1524-1528.

4. Kefeng Liu, Sujuan Xie, Shenglin Liu, Guoliang Xu, Ningning Gao, Longya Xu. Catalytic role of different pore systems in MCM-49 zeolite for liquid alkylation of benzene with ethylene. J. Catal., 2011(283): 68-74.

5. Guoliang Xu, Xiangxue Zhu, Sujuan Xie, Xiujie Li, Shenglin Liu, Longya Xu. 1-Butene cracking to propene on high silica HMCM-22: Relations between product distribution and feed conversion under various temperatures. Catal. Lett., 2009(130): 204-230

Wonderful Moments
www.taozhang.dicp.ac.cn Copyright© 2012 Laboratory of Catalysts and New Materials for Aerospace. All Rights Reserved.
Address:457 ZhongShan Road DaLian China  Postalcode:116023  Tel:+86-0411-84379161